صنایع نوشابه سازی نوشته حسین اختر محققیکتاب صنایع نوشابه سازی از سری کتاب های چاپ شده در زمینه صنعت نوشابه سازی نوشته آقای حسین اختر محققی می باشد که شامل تاریخچه نوشابه سازی و مراحل نوشابه سازی و آزمایش های کنترل کیفی مربوط به آن است.

لطفا جهت دسترسی به متن PDF کتاب بر روی لینک ( متن PDF ) کلیک کنید.