جهانی شدن نوشته مهدی اختر محققیکتاب جهانی شدن از سری کتاب های چاپ شده در زمینه علوم اجتماعی نوشته آقای مهدی اختر محققی می باشد.  

لطفا جهت دسترسی به متن PDF کتاب بر روی لینک ( متن PDF ) کلیک کنید.