نقش فناوری اطلاعات در کتابخانه ها نوشته فاطمه اخترمحققیکتاب نقش فناوری اطلاعات در کتابخانه ها از سری کتاب های چاپ شده در زمینه علوم کتابداری نوشته خانم فاطمه اختر محققی می باشد.  

لطفا جهت دسترسی به متن PDF کتاب بر روی لینک ( متن PDF ) کلیک کنید.