گل حسرت نوشته فاطمه اختر محققیکتاب اسب سیاه از سری کتاب های چاپ شده در زمینه داستانی نوشته خانم فاطمه اختر محققی می باشد.  

لطفا جهت دسترسی به متن PDF کتاب بر روی لینک ( متن PDF ) کلیک کنید.